Håndværkere og deres brug af butikkens toilet

Bestyrelsen har holdt møde på baggrund af henvendelse fra nogle frivillige, som finder det problematisk med håndværkernes brug af toilettet.

Bestyrelsen har drøftet det med udlejer, som kan fortælle, at nedrivningsdelen er afsluttet, og at det nu er et nyt hold (tømrere), der arbejder de sidste 2 måneder. Udlejer har talt med entreprenøren og bedt om, at der bliver taget størst muligt hensyn i den resterende del af perioden.

Bestyrelsen kom frem til, at vi skal vurdere forløbet med de nye håndværkere i de næste 3 uger. Skulle der opstå problemer, så giv bestyrelsen besked – gerne med eksempler.

Bestyrelsen