Generalforsamling

Det er mandag den 20. februar i Melby, jeg håber, I alle har mulighed for at være med.
Under punktet eventuelt er det blevet foreslået, at vi diskuterer mindre bemidlede familiers mulighed for at søge donationer.
Under eventuelt vil vi også bruge lidt tid på at få udfyldt eventuelle huller i oversigten over ansvarsområder.
Den hænger allerede nu i kaffestuen, så skriv jer endelig på.
Og så rigtig god “vinterferie” 🌨🌞