frivillig tidspunkt vagter

Kære alle.
Som aftalt på butiksmødet, har jeg nu lagt en vagt tidspunkt frivilligt formiddag og en eftermiddag.
Det blev aftalt, da detikke er muligt for at skrive tidspunkt ind for medarbejderen.
Vi glæders os til lidt oftere at være tre, så vi
kan komme tilbunds i alle donationerne.
Marianne B