Dagsorden til butiksmøde d. 25.3.

Dagsorden til næste butiksmøde d. 25.3. ligger nu på hjemmesiden, og den vil som sædvanlig blive hængt op i kaffestuen, hvor der også er mulighed for at skrive evt. dagsordenspunkter på. Bemærk dog at mødet har primær fokus på skift fra vinter- til sommertøj, så evt. nye punkter bedes være korte.